امروز: دوشنبه 26 آذر 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان 125 ص

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان 125 ص دسته: معماری
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 22982 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 160

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان

قیمت فایل فقط 14,300 تومان

خرید

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان

فهرست مطالب

پیشگفتار.................................. 1

فصل 1- شناخت زمین گودبرداری نگهبان سازی و سازه‌های نگهبان

1-1)  انواع زمین برای گودبرداری ................. 3

1-1-1)                                                                                                                                                                                                                                                 زمین‌های مرغوب ..................................... 3

1-1-1-1)                                                                                                                                                                                                                                     زمین‌های سنگی ......................................... 3

1-1-1-2)                                                                                                                                                                                                                                     زمین‌های دج......................................... 4

1-1-1-3)                                                                                                                                                                                                                                     زمین‌های سخت مخلوط ................................... 5

1-1-1-4)                                                                                                                                                                                                                                     زمین‌های مخلوط متوسط ............................. 6

1-1-2)                                                                                                                                                                                                                                                 زمین‌های نامرغوب.................................... 6

1-1-2-1) زمین‌های شنی .......................... 6

1-1-2-2) زمین‌های ماسه‌ای ....................... 6

1-1-2-3) زمین‌های رسی........................... 7

1-1-2-4) زمین‌های خاك دستی ..................... 7

1-1-2-5) زمین‌های با خاك نباتی.................. 8

1-1-2-6) زمین‌های باتلاقی ....................... 8

1-2) علائم اختصاری ............................ 11

1-3) تسطیح زمین زیر بنا ...................... 11

1-4) تراشه برداری ............................ 12

1-5) تنگ بستن پشت خاكریز (دیوار نگهبان) ...... 12

1-6) زاویه گودبرداری ......................... 14

1-6-1) زاویه گودبرداری در زمین‌های سنگی و صخره‌ای 19

1-6-2) زاویه گودبرداری در زمین‌های دج ......... 19

1-6-3) زاویه گودبرداری در زمین‌های سقف مخلوط .. 19

1-6-4) زاویه گودبرداری در زمین‌های مخلوط متوسط 19

1-6-5) زاویه گودبرداری در زمین‌های رسی ........ 19

1-6-6) زاویه گودبرداری در زمین‌های نامرغوب شنی و ماسه‌ای    20

1-7) گودبرداری مرحله‌ای ....................... 20

1-8) ایجاد مانع در زمین سست برای گودبرداری ... 22

1-8-1) سپركوبی توسط تداورس چوپ ............... 22

1-8-2) سپركوبی توسط تیرآهن و پوشش تخته ....... 23

1-8-3) سپركوبی در زمین‌های تا حدی مرطوب و آبدار 24

1-9) مهارسازی شیب و گودبرداری برای پی سازی ... 26

1-9-1) قالب سازی آجری درپی ................... 27

1-10) گودبرداری قائم در زمین‌های سست .......... 28

1-11) گودبرداری و سازه‌های نگهبان ............. 29

1-12) انواع روشهای پایدار سازی گود ........... 30

1-12-1) روش مهارسازی ......................... 30

1-12-1-1) مزایای روش مهار سازی ............... 32

1-12-1-2) معایب روش مهارسازی ................. 32

1-12-2) روش دوخت به پشت ...................... 33

1-12-2-1) مزایای روش دوخت به پشت ............. 33

1-12-2-2) معایب روش دوخت به پشت .............. 34

1-12-3) روش دیواره‌ی دیافراگمی ................ 35

1-12-3-1) مزایای روش دیواره‌ی دیافراگمی ....... 35

1-12-3-2) معایب روش دیواره‌ی دیافراگمی ........ 35

1-12-4) روش مهار مقابل ....................... 35

1-12-4-1) مزایای روش مهار مقابل .............. 36

1-12-4-2) معایب روش مهار مقابل ............... 37

1-12-5) روش اجرای شمع ........................ 37

1-12-5-1) مزایای روش اجرای شمع ............... 37

1-12-5-2) معایب روش اجرای شمع................. 38

1-12-6) روش سپركوبی .......................... 38

1-12-6-1) مزایای روش سپركوبی ................. 38

1-12-6-2)  معایب وش سپركوبی................... 38

1-12-7) روش خرپایی ........................... 39

1-12-7-1) مزایای روش خرپایی .................. 43

1-12-7-2) معایب روش خرپایی.................... 43

1-13) جمع آوری تیر و تخته و سنگ .............. 48

1-14) گودبرداری و نگهبان سازی ساختمان همجوار . 49

1-14-1) تنگ بستن پشت دیوار همجوار ............ 49

1-14-2) تنگ بستن مایل پشت دیوار همجوار توسط تیر و تخته    51

1-14-3) تنگ بندی گسترده چوبی پشت دیوار ساختمان همجوار 52

1-14-4) تنگ اندازی افقی چوبی بین دو دیوار همجوار 53

1-14-5) تنگ اندازی دو ساختمان همجوار توسط تیر مركب چوبی   55

1-14-6) تنگ اندازی دو ساختمان همجوار با «دهانه عریض» توسط تیر مركب چوبی ..................................... 56

1-14-7) تنگ بستن پشت دیوار ساختمان همجوار در گودبرداری با تیرآهن ............................................... 56

1-14-8) تنگ بستن افقی پشت دیوار همجوار با تیرآهن و تیرمركب ............................................... 62

1-14-9) نگهبان سازی ساختمان همجوار توسط تنگ خاكی در گودبرداری ............................................... 65

1-14-10) تنگ آجری در كناره گودبرداری برای نگهبان سازی ساختمان همجوار ........................................ 67

1-14-11) نگهبان سازی ساختمان همجوار توسط تیر مركب بیروفیل و تنگ آجری در
گودبرداری ..................................... 70

1-14-12) تنگ بندی آجری در پای گودبرداری ...... 70

1-14-13) نگه داری ساختمان‌های مرتفع همجوار در گودبرداری‌های بسیار عمیق .......................................... 74

1-14-14) اجرای پی سازی در عمق چاه............. 75

فصل دوم : ضوابط و دستورالعملهای گودبرداری، حفر چاه‌ها، و اجرای سازه‌های نگهبان

2-1) مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، ویرایش دوم، 1380    83

2-2) مشخصات فنی عمومی كارهای ساختمانی (نشریة 55 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور)، تجدید نظر دوم، 1383 ..... 87

2-3) مشخصات فنی عمومی راه (نشریة 101 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور )، تجدید نظر اول، 1382 ............. 93

2-4) آیین نامة حفاظتی كارگاه‌های ساختمانی، معاونت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی ..................... 95

2-5) منتخبی از آیین نامه و مقررات حفر چاه‌های دستی، معاونت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی ................ 101

2-6) توصیه‌های سازمان آتش نشانی تهران

فصل سوم : فرم‌های بازبینی (چك لیستهای) گودبرداری و سازه‌های نگهبان .............................................. 107

فرم شمارة 1 – گودبرداری و سازه‌های نگهبان : چك لیست مشخصات گود

فرم شمارة 2 – الف گود برداری و سازه‌های نگهبان : چك لیست مشخصات سازة نگهبان

فرم شمارة 2 – ب گودبرداری و سازه‌های نگهبان : چك لیست مشخصات سازة نگهبان

فرم شماره 3 – گودبرداری و سازه‌های نگهبان : تعهد نامة ایمن سازی گود و اجرای سازة نگهبان

فرم شمارة 4 – گودبرداری و سازه‌های نگهبان : گزارش گودبرداری و اجرای سازة نگهبان

فهرست موضوعی

قیمت فایل فقط 14,300 تومان

خرید

برچسب ها : اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان 125 ص , دانلود اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان 125 ص , دانلود تحقیق اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان 125 ص , دانلود تحقیق در مورد اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان 125 ص , اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان , دانلود اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر